Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Usługi kadrowe

Świadczymy pełny zakres obsługi z uwzględnieniem każdej formy prawnej zatrudnienia, dostosowany do indywidualnych potrzeb i życzeń Klienta. Usługi wykonujemy zarówno w siedzibie Klienta jak i w naszym biurze. Dysponujemy bieżąco aktualizowaną wiedzą z zakresu obowiązującego prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, niezbędną w obsłudze spraw kadrowo-płacowych Twojej firmy. Jesteśmy w stanie, w krótkim czasie, doprowadzić zaniedbaną dokumentację pracowniczą do obowiązującego standardu w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych usług:

  • aktualizacja oraz kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników
  • analiza i kontrola dokumentów historycznych pracownika
  • aktualizacja i prowadzenie rejestrów: badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych; szkoleń BHP wstępnych i okresowych
  • bieżąca obsługa pracowników – wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wymaganych przez instytucje zewnętrzne jak banki, sądy itp.Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników (umowy o pracę, świadectwa pracy itd.)
  • ewidencja czasu pracy, wykorzystywania dni wolnych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych, zwolnień lekarskich oraz innych nieobecności pracowników
  • przygotowywanie dokumentów dla ZUS: zgłoszeniowych oraz dokumentów wyrejestrowujących z ubezpieczenia społecznego
  • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło, autorskie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości – PFRON, GUS
  • konsultacje i porady dla Klienta w bieżących sprawach pracowniczych
  • informowanie Klienta o ważniejszych zmianach w polskim prawie pracy, dotyczących spraw kadrowych

Schemat działania:

Powiązane strony: